Disclaimer

SynProfs B.V. (Kamer van Koophandel: 57868085), verleent u hierbij toegang tot www.synprofs.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SynProfs B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.synprofs.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst met SynProfs B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

SynProfs B.V. spant zich in om de inhoud van www.synprofs.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de de informatie op deze website liggen bij SynProfs B.V.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SynProfs B.V.