NIXZ 20837775 Installatieteam LPI" color="blue" htag="H1" title_align="Left" marginbottom="40px"]
  • 36 uur
  • Soesterberg Dumoulinkazerne
  • 01-05-2023
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Installatieteam LPI

Opdrachtomschrijving

Deze opdracht wordt als volgt omschreven:
Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.
Functieomschrijving Installatie Team
De werkzaamheden voor het project LPI worden uitgevoerd binnen JIVC/GII van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van
gebouwbekabeling, als ook de hieraan gerelateerde vervolgstappen
Werkzaamheden Installatie Team
Het aanleggen van SFTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, aanleg van Inpandige Glasvezel infrastructuur, het plaatsen van Netwerkapparatuur,
Netwerkkasten, het brandwerend afdichten van doorvoeren, het aanleggen van Electra op basis van een geldige aanwijzing conform NEN3140, het herstellen van
Systeemplafonds etc.
Het ophangen van WAP's, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch.
Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten.
Het testen van de WAP.
Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets.
Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting.
Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.

Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman.
Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan
en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht.
Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van
onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social
media, te raadplegen ter toetsing van het CV.
Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van
alle kandidaten.
Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende
kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn
de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller.

Screeningsniveau
Het team kan, onder voorbehoud van akkoord, starten zodra een ieder in het bezit is van een VOG. De (meewerkend) voorman(en) zullen VGB gescreend moeten
worden.

Van belang is dat er in het komende jaar maximale invulling wordt gegeven aan de vernieuwing van de defsensie LPI. De huidige procedures kennen een te lange
doorlooptijd. Tijdens het Project 3DEF is gebleken dat de gekozen werkwijze met eigen teams met inhoudelijke kennis van KIEN tot significante versnelling leidt in de
realisatie van LPI aanvragen.

Functie eisen

Kandidaat heeft eerder een senior (meewerkend voorman of installateur) of lead rol (voorman) ingevuld bij vorige werkgever(s) op tactisch en operationeel niveau.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon