- Technisch Verantwoordelijke ITIS

  • 40 uur
  • Maasland
  • 02-10-2023
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een - Technisch Verantwoordelijke ITIS

Opdrachtomschrijving

1. Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:
- het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen;
- het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines;
- het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies);
- het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen;
- het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel;
- het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken;
- het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
- het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten;
- het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit;
- het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
- het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement;
- het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen;
- het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt.

2. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
- het doen van voorstellen voor product innovatie;
- het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures;
- het doen van verbetervoorstellen.

3. Stelt technische impact analyses op, door:
- het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns);
- het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties);
- het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing);
- het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie);
- het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten;
- het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport;
- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.

4. Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
- het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;
- het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
- het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
- het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
- het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp;

Achtergrond opdracht

Door de opbouw van nieuwe IT en het operationeel houden van de huidige IT is er sprake van dubbele beheerslasten. Voor het operationeel houden van de huidige IT is er behoefte aan bovenstaande capaciteit.

Functie eisen

Zie hierboven regel 50 eCF4 professional.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers), vanuit kaderstellende technische rol.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met technische van aansturing van multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden (blijkt uit CV).
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek (blijkt uit CV).
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het vertaling van de behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders.

Functie wensen

Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring als System architect (system / domein architect).
Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring met het uitvoeren van complexe lifecycles van
applicatie en systeem landschappen (blijkt uit CV).
Kandidaat heeft aantoonbaar ruime technische werkervaring met Service Oriented Architecture (SOA).
Kandidaat heeft aantoonbaar ruime technische werkervaring met Enterprise Integration (Enteprise Service Bus, Message Broker, Message Queueing, business Proecesses etc.).

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon