Teams Business Analisten Implementatie DMS

  • 32 uur
  • Den Haag
  • 01-07-2024
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Teams Business Analisten Implementatie DMS

Opdrachtomschrijving

De komende 3 jaar wordt een nieuw Document Management Systeem (DMS) binnen Defensie geïmplementeerd per Defensie Onderdeel
(Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee en ondersteunende Commando's, Directies en Diensten). Parallel worden twee onderdelen
tegelijk geimplementeerd.
Afhankelijk van kennis en ervaring wordt de Business Analist ingezet op een aandachtsgebied Proces, Functioneel, Verandermanagement of
Opleiding. Werkzaamheden kunnen bestaan uit:
• ophalen en analyseren van gebruikerswensen en eisen ten aanzien van gewenste DMS/RMA-inrichting;
• in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van een defensieonderdeel het ontwerpen en uitwerken van nieuwe processen;
• ontwikkelen van opleidingsmaterialen (techniek, bewustwording en vakmanschap);
• ondersteunen van de transformatie door identificeren en uitwerken van verbeterpunten;
• begeleiden van hoofdgebruikers bij ingebruikname van nieuwe versies/functies;
• bijdrage leveren aan implementatie- en veranderplannen;
• begeleiden van de voortgang van het implementatie- en verandertraject.

Voor de implementatie is contact met de gebruikersorganisatie noodzakelijk en wordt aanwezigheid op locatie van een Defensieonderdeel
verwacht. Hiervoor wordt flexibiliteit gevraagd in werklocatie waaronder programma hoofdlocatie Den Haag en Defensie onderdelen locaties als
Den Helder, Utrecht, Volkel. Thuiswerken is mogelijk.

Achtergrond opdracht

Defensie brengt haar informatiehuishouding op orde als basis voor informatiegestuurd werken en meer openheid. Een omvangrijk proces waarop het programma Defensie Open op Orde (DOO, 2021-2026) de regie en coördinatie voert. DefDoc is één van de projecten die binnen dit programma valt. Het nieuwe documentmanagement en recordsmanagementsysteem (DMS/RMA) DefDoc is een intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem dat aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden en stukkenstromen en de gebruikers daadwerkelijk ondersteunt bij het uitvoeren van het werk. Het systeem vervangt de huidige oplossing Xpost. Het systeem dient bij te dragen aan de vindbaarheid van informatie en de traceerbaarheid van de totstandkoming van stukken, beleid en besluitvorming. Daarmee kan het als hulpmiddel dienen voor de politieke en maatschappelijke verantwoording en transparantie voor Defensie. In 2021 is binnen Defensie gestart met de realisatie van dit nieuwe DMS/RMA systeem en wordt nu geimplementeerd bij de Bestuursstaf. We starten binnenkort ook met de voorbereiding van de implementatie bij alle defensieonderdelen voor de komende 2-3 jaar. De Business Analist gaat met meerdere business analisten aan de slag in één van de twee implemenatieteams voor de Defensiebrede uitrol (uiteindelijk ruim 20.000 gebruikers).

Functie eisen

-Geldt voor allen:  het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatie structuur
- Geldt voor allen: Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding of 3 jaar ervaring op vergelijkbaar niveau
 - Geldt voor allen: Kandidaat heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal

Senior:
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als business analist of een vergelijkbare rol.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een grotere organisatie (>1000 medewerkers) met transitie-, verander- of implementatietrajecten.
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opereren binnen een werkveld waar interactie tussen bedrijfsprocessen,

- 4 jaar organisatie inrichting en IT is.

Medior:

- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als business analist of een vergelijkbare rol.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een grotere organisatie (>1000 medewerkers) met transitie-, verander- of
implementatietrajecten. - 2 jaar
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opereren binnen een werkveld waar interactie tussen bedrijfsprocessen,
organisatie inrichting en IT is.

Junior:
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als business analist of een vergelijkbare rol.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een grotere organisatie (>1000 medewerkers) met transitie-, verander- of
implementatietrajecten. - 1 jaar
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opereren binnen een werkveld waar interactie tussen bedrijfsprocessen,
organisatie inrichting en IT is.

Functie wensen

Alle wensen gelden voor het gehele team:
Kandidaat heeft bij voorkeur een certicaat op gebied van Lean Six Sigma, Prince 2 en/of SAFe
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met informatiehuishouding en een basisbegrip van informatiemanagement, informatiesystemen en
gegevensbeheer
Kandidaat is bij voorkeur pro-actief en bezit over sterke communicatieve vaardigheden, kan schakelen met diversiteit aan belanghebbenden en is
een teamspeler.
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring met het faciliteren en organiseren van workshops en trainingen
Kandidaat heeft bij vookreur ervaring met Filenet van IBM.
Bij voorkeur werken alle Business Analisten in het team bij dezelfde organisatie en hebben in een verband samengewerkt

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon

Roy Rebergen

Recruiter