Team Adviseurs Defensiestaf

  • 40 uur
  • Den Haag
  • 01-07-2024
  • 30 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Team Adviseurs Defensiestaf

Opdrachtomschrijving

Je bent onderdeel van het team van de Liaison officer/projectleider van een Defensie onderdeel;
Je helpt bij het opstellen van het actieplan van het Defensie onderdeel. Daarbij borg je de relatie met de doelstellingen om te komen tot de
gezaghebbende informatiepositie. Wat moet er gebeuren voor dit DO en hoe kunnen we dit het beste inrichten?
Je adviseert de belanghebbenden om de informatiepositie te versterken;
Je realiseert een of meerdere verbeteracties en zorgt samen met de LSO voor de borging van het duurzame effect, zoals het motto: Voor doen,
samen doen, zelf doen.

We zijn op zoek naar collega's die het lef hebben om het actieplan een flinke boost te geven, de Defensie onderdelen mee te nemen in de
verandering en voorbeeldfuncties te kunnen vervullen.

• Je voert informatiemanagement adviesopdrachten uit en stuurt projecten op dit gebied aan.
• Je deelt je expertise graag met je directe collega’s, ontwikkelt en onderhoudt relaties. Vanuit je drive naar toegevoegde waarde vind je het leuk
om nieuwe casuïstiek op te pakken en deze te vertalen naar concrete voorstellen in het licht van de doelstellingen van het programma DOO.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor en onderhoudt je netwerk, ondersteunt collega’s door kennisdeling, deelname aan markt- en
expertisegroepen en publicaties.
• Je bepaalt mede de koers en het succes van het programma DOO voor jullie (samen met LSO) Defensie onderdeel.

Achtergrond opdracht

Het programma heeft een looptijd van 2021-2026 en heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie
van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (en
additionele moties).
Om de informatiehuishouding en transparantie (IHT) binnen Defensie(onderdelen) op een voldoende peil te brengen ondersteunt het programma
de organisatie vanuit 4 pijlers:
• Informatiehuishouding op orde
• Informatieverstrekking (Implementatie Beslisnota’s aan Tweede Kamer en implementatie Wet Open Overheid)
• Signalen herkennen en de menselijke maat
• Versterken ambtelijk & militair vakmanschap (I-vakmanschap)
Met het programma DOO wordt ook uitvoer gegeven aan inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 door als Defensieorganisatie 'Transparant
en zichtbaar in een betrokken samenleving te zijn' en door 'het Verbeteren en bereiken van een gezaghebbende informatiepositie'. Dit laatste
wordt bereikt door een goede informatiehuishouding, als backbone van de Defensieorganisatie en daarmee een randvoorwaarde voor Informatie
Gestuurd Werken (IGW) en Informatie Gestuurd Optreden (IGO).
Om aan deze uitgangspunten te voldoen ontwikkelt het programma Defensie brede initiatieven.
Om commandanten van de DO's te ondersteunen bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor Informatiehuishouding en transparantie en
voor het bewaken van de noodzakelijk samenhang met het Defensie brede programma, worden binnen het programma een aantal Liaisons
aangesteld die ten dienste staan van een specifiek DO. Deze liaisons verrichten hun werkzaamheden bij de staf van de defensieonderdelen,
waarbij de coördinatie tussen de vele betrokkenen een belangrijk hoofdelement is. De werkzaamheden hebben als doel om het gewenste
volwassenheidsniveau van Informatiehuishouding en transparantie te bereiken (gebaseerd op 0-metingen) en behouden, onder andere door het
inrichten en in stand houden van informatiehuishouding en transparantie als regulier onderdeel van de managementfunctie. Als Senior Adviseur
ben jij de sparringpartner van een van de liaisons binnen het Programma Defensie Open op Orde (DOO).

Functie eisen

eCF3 Senior Professional /Manager - Je bent een verbindende adviseur die communicatief vaardig, proactief en resultaatgericht is. Je
denkt en werkt klantgericht, beschikt over een goed (extern) netwerk en hebt vanuit je
toegevoegde waarde ook sterke affiniteit met het thema Transparantie. Je hebt een grote passie
voor het vakgebied informatiemanagement. Op elk niveau binnen de organisatie ben jij een
volwaardige gesprekspartner. Je houdt van uitdagingen, bent zelfstandig en hebt een groot
aanpassingsvermogen in de snel veranderende maatschappelijke context.

D.03 Opleiding en training - Geldt voor allen:
Kandidaat beschikt minimaal over HBO werk en denkniveau.
D.03 Opleiding en training - Geldt voor allen:
Kandidaat heeft uitmuntende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de
Nederlandse taal, niveau B2

1x senior:
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met complexe informatiekundige vraagstukken
- Kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in grote, complexe organisaties in
de (semi-)publieke sector.
1x senior:
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met informatie-/ICT-strategie en beleid, governance,
informatiemanagement en -architectuur.
2x medior:
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in grote, complexe organisaties in de (semi-)publieke
sector.
2x medior:
Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring met informatie-/ICT-strategie en beleid, governance,
informatiemanagement en -architectuur. - 2
1 jaar

Functie wensen

Alle wensen geldt voor allen:
Kandidaat identificeert bij voorkeur graag nieuwe behoeften op het gebied van informatiemanagement en vertaalt deze naar concrete voorstellen.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring opgedaan in rijksoverheidsorganisaties.
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het faciliteren en organiseren van complexe besluitvormingsprocessen en je bent in staat bruggen te
slaan tussen beleid makend en uitvoerend niveau.
kandidaat beschikt bij voorkeur over het lef hebben om het actieplan een flinke boost te geven, de Defensie onderdelen mee te nemen in de
verandering en voorbeeldfuncties te kunnen vervullen.
Kandidaat is bij voorkeur analytisch en kan complexe zaken zowel goed structureren als eenvoudig en concreet uitleggen.
Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO-diploma op het gebied van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde, technische bestuurskunde of
vergelijkbaar.
Kandidaat is bij voorkeur een teamspeler en heeft het vermogen om effectief samen te werken in een team en met diverse belanghebbenden
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van informatiebeveiliging, IT-audits en/of sourcing.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon