Software Engineer

  • 40 uur
  • Den Helder
  • 01-09-2023
  • 30 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Software Engineer

Opdrachtomschrijving

Functie omschrijving en taken:

1. Het uitvoeren van engineeringstaken door:
• het ontwerpen, voorbereiden en implementeren van software wijzigingen en uitbreidingen aan de procesautomatisering;
• Het formuleren van opdrachten tbv adaptieve wijzigingen, uit te voeren door derden, aan de procesautomatisering;
• Het, indien nodig met ondersteuning van derden, opzetten van nieuwe netwerktopologiën naar de stations in het kader van de transitie van profibus over koper naar
TCP/IP over glas.
2. Het begeleiden en houden van toezicht op door derden aangeleverde en te implementeren software en hardware, door :
• Beoordelen van de aangeboden software en hardware wijzigingen;
• Het testen en afnemen van de aangeboden software en hardware wijzigingen;
• Het vrijgeven van de systemen voor doorvoering van de wijzigingen en het houden van toezicht;
• Het zorg dragen voor het actualiseren en bijhouden van de projectdata en revisie.
3. Ondersteuning bieden bij nieuwbouw- en renovatie projecten aan de installaties en communicatie infra van het EDB, door:
• Het, in samenspraak en samenwerking met het hoofd vakgroep Engineering en/of projectleider, in kaart brengen van de benodigde middelen en resources en het
verkrijgen ervan;
• Het in kaart brengen van de op de procesautomatisering gebaseerde projectrisico’s en het beheersbaar maken van deze risico’s.
4. Onderhouden en beheren van de software applicaties door:
• het onderzoeken, adviseren en opstellen van een programma van eisen bij de aanschaf of vernieuwing van softwareapplicaties;
• onderhouden van contacten tussen het EDB en de softwareleveranciers;
• het beoordelen en accepteren van de aangeboden software applicaties en en/of upates daarvan;
• Het ondersteunen en adviseren van de systeembeheerder procesautomatisering en software. Het monitoren en up to date houden van de cyber security maatregelen.

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden verricht binnen de productgroep Energiedistributiebedrijf (hierna: EDB) van de organisatie Materiële Instandhouding van CZSK.

Het EDB heeft als primaire taakstelling; het leveren van energie in de vorm van elektriciteit en warmte aan de defensieobjecten en marineschepen te Den Helder. Het
EDB is op dit gebied naast energieleverancier, tevens energieproducent en netbeheerder.

Het EDB heeft tot doel om zoveel mogelijk betrouwbare, efficiënte en ongestoorde energielevering te realiseren ten behoeve van de gehele marinebasis Den Helder en
het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zorgt het EDB voor adequate energielevering tegen zo laag mogelijke kosten bij wijzigingen in de energiebehoefte en/of
aanpassingen of nieuwbouw van infrastructuur. Tenslotte voorziet het EDB alle vestingen van het Ministerie van Defensie in Nederland van energie door zorg te dragen
voor juist gedimensioneerde contracten. De hoofdvestigingsplaats van het EDB is Den Helder.

Voor de energievoorziening voert het EDB het beheer over een eigen distributienet bestaande uit een Kracht Warmte Station (KWS; WKK centrale ) en daarop
aangesloten elektricitiets- en warmtafleverstations.
De processen in het KWS zijn geautomatiseerd d.m.v. Siemens PLC systemen en een WinCC SCADA omgeving. Daarnaast kunnen vanaf ditzelfde SCADA in het KWS
de installaties in de stations op afstand gemonitord en bediend worden. Communicatie tussen het KWS en de stations vindt plaats via profibus over koper en TCP/IP
over glasvezel.

In het KWS is een eigen netwerkomgeving aanwezig waarop diverse servers en cliënts aangesloten zijn t.b.v. WinCC SCADA, datalogging, alarmering via SMS,
netwerkbeheer en monitoring.

Het geheel van bovengenoemde PLC’s en PC’s wordt in het vervolg van dit document aangeduid met de term ‘Procesautomatisering’

Functie eisen

Verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van andere in het integratieproces, het naleven van de toepasbare normen en wijzigingsprocedures om de integriteit te bewaren van de gehele functionaliteit en betrouwbaarheid
De kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding, ICT gerelateerd.
De kandidaat heeft ervaring met het schrijven van programma’s van eisen voor het uitbesteden van werkzaamheden
De kandidaat heeft kennis en ervaring in het leiden en managen van projecten (min 3 medewerkers)
De kandidaat heeft kennis en ervaring met het toepassen van ICT beveiliging
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als Control/Software Engineer binnen de proces- of industriele automatisering
Kandidaat heeft aantoonbare algemene praktische kennis en ervaring van met name data- en/of telecommunicatie
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met netwerksystemen

Functie wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur affiniteit met energieopwekking en distributie
De kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring van procesautomatisering, specifiek voor fabr. Siemens PLC en SCADA

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon