Servicemanager

 • 36 uur
 • Utrecht
 • 03-04-2023
 • 1 jaar+

Opdrachtomschrijving

Servicemanagement (32-36 uur)

In deze rol ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen van de IV-begroting en bewaak je het budget. Je adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd, over

service- en contractmanagement. Klopt de balans tussen de kosten, kwaliteit en de operationele performance van leveranciers? Die vraag kun jij als beste

beantwoorden.

Voor deze werkzaamheden komt het goed uit als jij competenties hebt op het gebied van netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewust,

analyserend vermogen, plannen en organiseren, overtuigingskracht en creativiteit.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek eruit?

30% opdrachten uitzetten, bemiddelen en regie voeren over ICT-diensten

25% professionalisering en doorontwikkeling IV-bedrijfsprocessen en oplossingen

20% begroting en budgetbewaking

15% advisering aan directie

10% teamactiviteiten (zelforganiserend)

Achtergrond opdracht

Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken we hybride binnen hechte, zelforganiserende teams. Teams hebben dus veel ruimte om te bepalen hoe zij

de werkzaamheden en team overstijgende activiteiten uit willen voeren. Daarnaast kies jij zelf in overleg met je team wanneer je op locatie of thuis je

werkzaamheden uitvoert. In deze functie maak je deel uit van het team Servicemanagement.

Leveranciersmanagement

In deze functie treed je op als opdrachtgever tussen leveranciers en de RvdK. Jij voert op tactisch en strategisch niveau de regie over de te leveren ICT-diensten

en je weet precies wat de behoefte is vanuit de organisatie. Daarin krijg je de vrijheid om verbetervoorstellen te doen en veranderingen te initiëren. Je formuleert

opdrachten, onderhandelt met leveranciers, verzorgt de aanschaf van licenties en huurt IV-medewerkers in. Soms ben je ook verantwoordelijk voor Europese

aanbestedingen.

Met onze IV-service willen we mooie stappen gaan zetten, waardoor onze collega’s in het primaire proces hun werk efficiënter en innovatiever kunnen uitvoeren.

We gaan:

 • Meer cloudoplossingen inzetten;
 • M365 implementeren;
 • Faciliteiten voor hybride werken doorontwikkelen.

Bij deze ontwikkelingen en de overgang naar een toekomstbestendige IV-omgeving kunnen we jouw hulp goed gebruiken.

Functie eisen

 • Minimaal WO werk- en denkniveau, aangetoond via het CV met opleidingen en werkervaring op het gebied van ICT/IV. Aangevuld met behaalde certificering op het gebied van Servicemanagement;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare vakinhoudelijke ervaring met het aansturen van ICT/IV leveranciers op tactisch en bij voorkeur ook op strategisch niveau;
 • Uit het interview blijkt ondubbelzinnig dat kandidaat op de hoogte is van de ICT/IV leveranciersmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Goede beheersing en uitdrukkingsvaardigheid van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • De kandidaat is per 3 april 2023 voor 36 uur per week beschikbaar, uiterlijk 1 maand later;
 • Kandidaat heeft in het CV kennis onderbouwd op de onderwerpen ITIL, ASL, BISL en PRINCE2 of PMC en bij voorkeur van MoP;
 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met servicemanagement op operationeel en tactisch niveau;
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met het IV-voortbrengingsproces, beheerproces en de exploitatie ervan;
 • Kandidaat heeft kennis van en inzicht in financiële processen rondom budgettering, facturatie, interne doorbelasting en (Europese) aanbestedingen;
 • Het minimaal te behalen punten tot uitnodiging voor het interview is 30 op het totaal van de wensen K2 t/m K5. Indien Inschrijver minder punten dan 30 haalt, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het interview en is afwijzing automatisch het gevolg.

Functie wensen

 

 • Het CV van de kandidaat sluit aan op het functieprofiel en de opdrachtbeschrijving;
 • Mate van ervaring kandidaat binnen de (semi)overheid en/of jeugdbescherming;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met ICT (regie, contractueel en procesmatige aansturing);
 • Aantoonbare (werk)ervaring met inhoudelijke ondersteuning, kennis-/expertise en realiseren van
 • verbetervoorstellen aan rollen binnen het Servicemanagementproces.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 23-03-2023 11:00