Senior Technisch Beheerder Alfresco 2e ronde

  • 32 uur
  • Maasland
  • 01-07-2023
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Beheerder Alfresco 2e ronde

Opdrachtomschrijving

1. Beheert het Alfresco platform door oa.:
het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en
logistieke aspecten;
het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);
het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
het laten registreren van afwijkingen en problemen;
het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;
het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen
Let op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, blijft de aanvraag
gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de uiterste indieningsdatum offerte. De uitvraag sluit op het moment dat er een
geschikte kandidaat is gevonden.

Werkwijze pro-actieve aanvraag
Gelieve de inschrijvingsdocumenten te versturen via de berichtenmodule zodat deze direct voor de aanbestedende dienst in te zien is.

Indien dit niet gebeurt heeft de aanbestedende dienst geen inzicht in de inschrijvingsdocumenten tot na de uiterste indieningsdatum offerte bij deze
specifieke aanvraag vorm. Tevens voor de administratie in Negometrix het verzoek om dezelfde inschrijvingsdocumenten die via de
berichtenmodule zijn verstuurd, ook in te dienen via Negometrix.

Inschrijver gaat door het indienen van de inschrijvingsdocumenten via de berichtenmodule in Negometrix automatisch akkoord met de bijgevoegde
opdrachtomschrijving.

Achtergrond opdracht

Uitvoeren van dagelijks beheerwerkzaamheden van de Alfresco systemen.
Ondersteunen van de ontwerper van Alfresco. Begeleiden junior Alfresco beheerders (kennisoverdracht, coachen)

Functie eisen

De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (dient meer dan 300 eindgebruikers te zijn).
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van technische documentatie (zoals: beheerdocumentatie en/of werkinstructie).
Afgeronde MBO opleiding
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 7.x.
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Linux Server.
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden, coachen en opleiden van junior collega's

Functie wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04 en/of Tomcat en/of Apache.
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en/of ELK en/of Oracle en/of Java en/of Zabbix en/of Puppet.
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon