Senior Project-/ Programmamanager

 • 36 uur
 • Den Haag
 • 15-07-2024

Voor onze klant SSC zijn wij op zoek naar een Senior Project-/ Programmamanager

Opdrachtomschrijving

Vanuit het programma doorontwikkeling RWO wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe cloudwerkplek. Deze nieuwe versies brengt de nodige verandering met zich mee en moet voldoen aan vergaande security eisen. Voor de ontwikkeling en uitrol is het programma op zoek naar een ervaren ICT-projectmanager die vanuit het programma verantwoordelijk is om zorg te dragen dat hier tijdig in wordt voorzien.  De projectmanager onderhoudt hiervoor de benodigde contacten met onze klanten, treedt op als vertegenwoordiger vanuit het programma Doorontwikkeling RWO, coördineert de diverse werkzaamheden die nodig zijn vanuit SSC-ICT t.b.v. de voorbereidingen, uitrol & nazorg en stuurt op harde deadlines (en maakt hiervoor de noodzakelijke afspraken met onze klantvertegenwoordigers).

De betreffende kandidaat heeft hiervan de benodigde ervaring opgedaan met implementatieprojecten in vergelijkbare ICT organisaties en moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen om direct ingezet te kunnen worden. Daarbij dient de kandidaat onder hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn de parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. 

Achtergrond opdracht: De opdracht wordt uitgevoerd binnen de Business Unit IT Standaard Services (BST). BST ontwikkelt, beheert en levert de IT-voorzieningen die iedere Rijksambtenaar in ons verzorgingsgebied nodig heeft voor zijn dagelijkse werk. Denk hierbij aan de (mobiele)werkplek, telefonie, email, AV-middelen, inclusief de ondersteuning op deze diensten. Deze diensten zijn aanbod gestuurd: bestaande en nieuwe behoeften van afnemers worden vertaald naar oplossingen waarmee het collectief van afnemers het beste geholpen is. Jouw thuisbasis is de afdeling Projecten, Innovaties & Specialisatie, een onderdeel van de businessunit. Met zo’n dertig collega's - projectleiders, projectmanagers en programmamanagers en PMO-ers - vormen we een ervaren team. Ook nu iedereen thuiswerkt, staan we voor elkaar klaar en lachen we veel. Bovendien helpen we je graag om in de complexe SSC-organisatie je weg te vinden en succesvol te worden. En we vinden het belangrijk dat iedereen goed in zijn of haar vel zit. Jij krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan onze ontwikkeling. 

Achtergrond opdracht

Om onze ministeries goed te blijven bedienen, willen we ons verder ontwikkelen. Dat doen we in interactie met onze klanten, de ministeries. Want wij zijn ICT-dienstverlener van en voor het Rijk, en zijn trots op onze publieke taak en de grootschalige projecten die ertoe doen.

Het ontstaan van SSC-ICT: Aan het begin van dit millennium verzorgden alle ministeries zelf – en onafhankelijk van elkaar – de ICT-werkplekken voor hun ambtenaren. Om voor deze dienstverlening één efficiënte en uniforme lijn te creëren hebben de verschillende ICT-organisaties hun werkzaamheden gebundeld. Door de jaren heen zijn er verschillende samenstellingen en benamingen geweest, maar sinds 2014 is SSC-ICT een feit.

Waar staan we nu? SSC-ICT is uitgegroeid tot een organisatie van circa 1.200 medewerkers en draagt bij aan een eigentijdse rijksdienst met veilige, flexibele en slagvaardige ICT-diensten. Wij verlenen deze diensten aan de volgende ministeries:

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Justitie en Veiligheid
 • Buitenlandse Zaken
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Financiën

ICT moet er altijd zijn en is in toenemende mate cruciaal voor de primaire processen van deze ministeries. Onze rijkscollega’s werken op verschillende locaties en apparaten: via desktop en laptop, maar ook op tablet en smartphone. Snelheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker. De ICT verzorgen voor én met het Rijk is een uitdagende taak. Het werkveld is divers en de veiligheidseisen zijn hoog.

Waar zijn we naar op weg? SSC-ICT groeit naar één organisatie met één gezicht. We blijven werken aan een transparante werkwijze en optimale dienstverlening: standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. De ministeries vertrouwen hierbij op onze veilige, betrouwbare ICT-diensten die altijd beschikbaar zijn. Het doel: stabiele ICT-diensten leveren in een snel veranderende digitale wereld.

Functie eisen

 • Relevante en aantoonbare ervaring als projectmanager binnen de overheid of organisaties van vergelijkbare omvang
 • Relevante en aantoonbare ervaring met Agile (projectmanagement) werken
 • Relevante en aantoonbare ervaring als projectmanager met het aansturen van infrastructurele ICT-projecten


Functie wensen

 • Ervaring van security vraagstukken
 • Ervaring met het werken in Microsoft Azure


Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 26-06-2024 10:00

Contactpersoon

Roy Rebergen

Recruiter