Senior Ontwerper SSO/MO

  • 36 uur
  • Huis ter Heide
  • 01-06-2023
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper SSO/MO.

Opdrachtomschrijving

De Sr. Ontwerper ICT heeft als hoofdtaak om de gevraagde functionaliteit te toetsen tegen de architectuur en dit om te zetten naar ontwerpen. Deze architectuur is gebaseerd op het TMN model aanvullend met NGOSS. De componenten / producten bestaan uit IBM Tivoli Network Manager IBM Tivoli Netcool OMNIbus, IBM Tivoli WebGUI, IBM Tivoli Netcool Impact voor de koppelingen- naar externe data sources, diverse IBM gateway en probes. Uitbreiding van faultmanagementfunctionaliteit geschiedt op eerder genoemde platformen. Concreto levert de ontwerper het te implementeren ontwerp alsmede het plan van aanpak, installatie-eisen en testplan op (zogezegd de kaders). Hierbij is hij aanspreekpunt voor de applicatiebeheerders die het plan van aanpak moet implementeren. Gezien de complexiteit ontkomt ook de ontwerper er niet altijd aan om samen met de applicatiebeheerder te bouwen (programmeren).Taken

1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:

- het vertalen van het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp;

- het opstellen van (inrichtings) documentatie;

- het vertalen van de uitvoerbepalingen naar te nemen maatregelen;

- het vertalen van de niet- standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;

- het participeren in impactanalyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp door:

- het controleren en verifiƫren van de impactanalyse;

- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;

- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);

- het voorbereiden van de implementatie van de ICT-componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT-componenten aan de hand van de overeengekomen specificaties en het toetsen

van de ICT-componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA (Beveiligingsautoriteit);

- het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT-bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatieprogrammatuur.

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:

- het bouwen van componenten;

- het aanpassen van bestaande componenten;

- het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk;

- het opstellen van testscenario's;

- het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;

- het opstellen of laten opstellen van testrapportages;

- het adviseren op basis van resultaten van de testrapportage middels businesscases;

- het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp;

- het fungeren als laatste schakel in de derdelijnssupportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen;

- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen;

- het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT-bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten.

4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT-bouwstenen door:

- het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten;

- het te komen tot een optimalisatie van in gebruik zijnde ICT-bouwstenen;

- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT-bouwstenen.

5. Begeleidt en coacht ontwerpers op hun vakinhoudelijk gebied.

6. Fungeert als 2e / 3e lijns aanspreekpunt voor de technisch beheerders

Achtergrond opdracht

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig

Functie eisen

Specificeert, verfijnt, actualiseert en stelt een formele aanpak beschikbaar voor het implementeren van oplossingen en diensten die nodig zijn om de IS-architectuur te ontwikkelen en te exploiteren, rekening houdend met de vereisten van het bedrijfsleven, het management en de gegevens- en informatie-infrastructuur. Identificeert wijzigingsvereisten en de betrokken componenten: hardware, software, applicaties, processen, services, informatie- en technologieplatform. Houdt rekening met interoperabiliteit, omkeerbaarheid, schaalbaarheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en beveiliging, inclusief de noodzaak om rekening te houden met de ontwikkeling en het beheer van kwetsbaarheden binnen bestaande en opkomende technologieƫn. Zorgt voor afstemming tussen bedrijfsevolutie en technologische ontwikkelingen en services om de capaciteit van IT-oplossingen volgens SLA te waarborgen.

Kandidaat heeft minimaal een HBO diploma

Kandidaat is in het bezit van certificeringen van de IBM Tivoli tooling.

Kandidaat heeft ervaring met beheertooling rondom netwerk devcies. Beheertooling van Nokia / Cisco / Avaya

Kandidaat heeft kennis en ervaring van Opensource tooling.

Functie wensen

Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de rol van Ontwerper in een complexe omgeving. Onder een complexe omgeving wordt verstaan: verschillende componenten in de beheersystemen.

Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren en beheren van applicaties op een linux omgeving in een complexe omgeving. Onder een complexe omgeving wordt verstaan: verschillende componenten in de beheersystemen.

Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Operation Control.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 21-03-2023 11:00

Contactpersoon