Senior Informatiespecialist

 • Functioneel Beheer / Informatie Analyse / Functioneel Ontwerp
 • 36 uur
 • Den Haag
 • 01-09-2022

Opdrachtomschrijving

De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: analyse van netwerkschijven en andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d. Vanuit de werkgroepen worden ook functionele wensen geformuleerd voor de doorontwikkeling van het DMS DigiJust. Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie van informatie van netwerkschijven naar het DMS.

Deelnemen in een aantal werkgroepen vanuit het programma Samen Digitaal in de rol van deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan Informatiehuishouding. Met het team AO vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen. Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera. Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie, archiefvorming, zoeken&vinden. Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse werkgroepen Samen Digitaal. Functionele wensen vanuit de gebruikersorganisatie afstemmen met de Product Owner van het DMS DigiJust. Kennis nemen van de releaseplanning en langere termijn ontwikkelplannen voor DigiJust om de gebruikers hierover correct te kunnen informeren. In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel.

Achtergrond opdracht

Eind 2016 is een programma ‘Samen Digitaal - Informatie op orde’ gestart om met alle directies binnen het Bestuursdepartement van JenV aan de slag te gaan met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit levert een flinke hoeveelheid extra klantvragen op naar begeleiding, advisering, instructie, analyse van huidige informatieverzamelingen, analyse van werkprocessen, etc.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in relevante rollen bij overheidsinstanties, waarvan minimaal twee jaar ervaring met verbetertrajecten binnen de rijksoverheid op het gebied van informatiemanagement.
 • De kandidaat heeft een vakopleiding afgerond op het gebied van informatiebeheer/archivering/recordmanagement

Functie wensen

 • De kandidaat heeft ervaring met analyse en waardering van informatieverzamelingen. Geen ervaring = 0 pt; 1-3 jaar = 50 pt; meer dan 4 jaar = 100 pt.
 • De kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen van methoden en procedures voor verbetertrajecten m.b.t. de informatiehuishouding Geen ervaring = 0 pt; 1-3 jaar = 25 pt; 4-6 jaar = 50 pt; meer dan 7 jaar = 100 pt.
 • De kandidaat heeft ervaring met projectleiding van projecten gericht op informatiehuishouding. Geen ervaring = 0 pt; 1-3 jaar = 25 pt; 3-4 jaar = 50 pt; meer dan 5 jaar = 100 pt.
 • De kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen en geven van workshops Geen ervaring = 0 pt; 1-3 jaar = 25 pt; 4-6 jaar = 50 pt; meer dan 7 jaar = 100 pt.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 28-07-2022 10:00