R4 Hoofd functioneel beheer en advies

  • 36 uur
  • Utrecht CMH
  • 01-12-2023
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een R4 Hoofd functioneel beheer en advies

Opdrachtomschrijving

Om inrichting en uitvoering te geven aan de functionele beheer- en adviestaken voor de digitale zorginformatievoorziening in de eerste- en
tweede lijn (voor de Defensie zorgbedrijven EGB, MRC, CMH en CMA) is de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) op zoek naar een
Hoofd Functioneel Beheer & Advies. Primaire focus van deze afdeling ligt bij het functioneel beheer van de Chipsoft HiX-omgeving om de digitale
informatievoorziening van de militaire zorgketen optimaal en actueel te houden. Op dit moment worden de militaire zorgorganisaties voor
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en apotheekzorg ondersteund.

Als Hoofd geef je leiding aan de sectie Functioneel Beheer & Advies (ongeveer 8 medewerkers), stem je de dienstverlening af op de behoeften
van de militaire zorgorganisaties, geef je sturing aan de uitvoeringsafspraken zoals die met de business zijn gemaakt en stem je de diensten af
die door interne en externe IT-leveranciers worden geleverd, zoals het JIVC, de centrale IT-organisatie van Defensie en de Directie
Informatietechnologie van het UMCU. Naast het sturing geven aan de sectie Functioneel Beheer & Advies en het vertegenwoordigen van de sectie
in verschillende overleggen en bijeenkomsten, help je mee aan de verdere professionele ontwikkeling van de dienstverlening. Kortom als Hoofd
Functioneel Beheer & Advies sta je nauw in verbinding met alle stakeholders op het gebied van de digitale informatievoorziening voor de militaire
gezondheidszorg. Dit vraagt om een heldere visie op het gebied van functioneel beheer en verantwoording nemen voor het behalen van de
gestelde servicelevels die met de business zijn afgesproken.

Achtergrond opdracht

De Militaire Gezondheidszorg (MGZ) heeft als streven de digitale informatievoorziening in de komende jaren op een hoger niveau te brengen. Dit
is noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe en steeds hogere eisen die aan de informatievoorziening binnen de gezondheidszorg worden
gesteld; zowel wettelijk, functioneel als procesmatig. Een goed functionerende, betrouwbare en toekomstvaste informatievoorziening voor de
MGZ is cruciaal en randvoorwaardelijk om te kunnen voorzien in kwalitatief goede geneeskundige zorg onder reguliere en operationele
omstandigheden. Het is daarbij belangrijk bij de inrichting van de informatievoorziening aansluiting te vinden bij de civiele zorgpraktijk.
Gezien de steeds digitaler wordende informatievoorziening van de MGZ steeds hogere eisen stelt aan de beheerfunctie, is het functioneel beheer
dicht bij de business belegd. Daarom zijn functionele beheer- en adviestaken samengevoegd en overgeheveld van de centrale IT-organisatie van
Defensie JIVC naar de stafafdeling Medisch Informatie Management (MIM) binnen de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), bestaande uit
een team van ongeveer 8 medewerkers.

Functie eisen

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende van een team binnen een IT- organisatie of servicebeheer organisatie

en het op uitvoerend niveau organiseren en plannen van acticviteiten en taken
Kandidaat heeft minimaal 3 Jaar ervaring met het professionaliseren van (functioneel) beheer van complexe informatievoorzieningen

Functie wensen

Kandidaat heeft ervaring met inrichting van ITIL-processen en BiSL opgedaan in tenminste 3 verschillende opdrachten/projecten.
Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van testplannen en coordineren van functionele tests en acceptatietests,
opgedaan in tenminste 2 projecten.
Kandidaat heeft kennis en ervaring van de invoering en in beheername van Chipsoft HIX, opgedaan in in tenminste 2 opdrachten/projecten.
Kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring met het op tactisch en operationeel niveau aansturing geven aan, functioneel beheer en/of
applicatiebeheer.
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring opgedaan binnen een zorgorganisatie en met zorgprocessen.
Kandidaat is In het bezit van een BiSL Next certificering.
Kandidaat is In het bezit van een afgeronde HBO-opleiding, in de richting ICT of Informatievoorziening
Kandidaat heeft aantoonbare inhoudelijke kennis van Chipsoft HiX
Kandidaat is in het bezit van een behaald BISL en ITIL certificaat.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon