Inhuur Data modelleur Gegevensboekhouding

  • 40 uur
  • Utrecht
  • 10-06-2024
  • 943 uren

Voor onze klant Ministerie van Justitie - Cluster Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een Inhuur Data modelleur Gegevensboekhouding

Opdrachtomschrijving

De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit ligt ten grondslag aan de behoefte om gegevens over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat dezelfde taal wordt gehanteerd – de CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor metadata worden vastgelegd in het JenV
Afsprakenstelsel Gegevens & Algoritmes (JAGA). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data
Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze Gegevensboekhouding.
Bij deze realisatie zorg je ervoor dat de inrichting van de Gegevensboekhouding aansluit bij het JAGA. Als data modelleur Gegevensboekhouding werk je samen met het team dat de boekhouding ontwikkelt. Je neemt deel aan werksessies met gebruikers en verwerkt eisen en wensen in een conceptueel datamodel van de vast te leggen metadata. Voor alle concepten stel je heldere en specifieke definities op. Waar nodig stem je af met verschillende materiedeskundigen. Met het engineering team stem je af hoe het model geïmplementeerd gaat worden.
We staan aan het begin van deze ontwikkeling – daarom zoeken we een data modelleur die ook actief meedenkt met de opbouw en implementatie van deze
Gegevensboekhouding. We maken gebruik van innovatieve methoden en technieken. Belangrijk is daarom dat je open staat voor nieuwe ontwikkelingen en dat je aantoonbaar bereid bent je deze nieuwe expertise actief aan te leren. Gerelateerd aan deze functie is het volgen van een 3-daagse opleiding feit-gebaseerd modelleren een voorbeeld wanneer deze kennis ontbreekt.

Achtergrond opdracht

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het department van Justitie en Veiligheid wordt op het onderwerp Datakwaliteit nauw samengewerkt met de
CDO van JenV. Vanuit de CDO wordt gewerkt aan realisatie van een JenV Afsprakenstelsel Gegevens. Onderdeel hiervan is een conceptueel datamodel van de benodigde metagegevens. Voor dit traject zoeken we een ervaren Data modelleur Gegevensboekhouding.

Pagina 1 van 3
Referentie 10100059204 16-5-2024

Functie eisen

De kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in data modelleren. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met informatie analyse: analyseren van gebruikersbehoeften en vertalen naar functionele specificaties.(Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)
De kandidaat dient een motivering aan te leveren, waarin gedetailleerd de inhoudelijke kennis en werkervaring is beschreven. Uit de motivering moet expliciet blijken over welke expertise betrokken beschikt en waarom datrelevant is voor de uitvoering van de opdracht. (maximaal 1 A4 en in ik-vorm).
De kandidaat moet minimaal een voldoende scoren per interviewcriterium om in aanmerking voor gunning te komen.

Functie wensen

Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in data modelleren.
(Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)

De kandidaat heeft aantoonbare kennis van feit gebaseerd modelleren.
(Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)

De kandidaat heeft aantoonbare kennis van conceptueel modelleren.
(Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met informatie analyse: analyseren van gebruikersbehoeften en vertalen naar functionele specificaties.
(Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering)

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon