Informatiespecialist in de Informatiehuishouding

  • 40 uur
  • Den Haag
  • 26-06-2023

Opdrachtomschrijving

Wat betekent het nou echt om als organisatie open en transparant te zijn? Welke vraagstukken horen daarbij? Als informatiespecialist binnen de DICTU is er een belangrijke rol voor jou weggelegd om hier verder invulling aan te geven. Wij hebben als ambitie de informatiehuishouding en -voorziening verder te professionaliseren.Voor het nemen van belangrijke complexe besluiten door de overheid is betrouwbare informatie op het juiste moment nodig. En voor een transparante overheid en reconstructie van overheidshandelen moet informatie toekomstbestendig worden gearchiveerd. In deze nieuwe rol ga je een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen die de DICTU op het gebied van Informatiehuishouding te wachten staan. Wat ga je doen?Je maakt onderdeel uit van het programma Modernisering Informatiehuishouding DICTU die als doelstelling heeft DICTU te professionaliseren op het gebied van informatiehuishouding en te zorgen dat de organisatie voldoet aan wet-en regelgeving op dat gebied.Je adviseert over het informatiebeheer en beheert en actualiseert het informatiebeheerplan. Je zorgt samen met het programmateam dat onze informatie, betrouwbaar, vindbaar en bruikbaar is. Daarnaast zorg je dat beleidsinstrumenten, zoals de selectielijst, worden toegepast op de informatie van de DICTU. Ook draag je bij aan de optimalisatie van onze dienstverlening. Middels het overzicht van informatieobjecten in de architectuur adviseer je met betrekking tot archiveren en lever je relevante informatie hiervoor aan. Je faciliteert, adviseert en instrueert jouw collega’s van de DICTU met betrekking tot de duurzame toegankelijkheid van de informatie en stelt hiervoor (mede) instructies en procedures op. Je maakt de vertaalslag vanuit de wettelijke en rijksbrede kaders naar de informatievoorziening van de DICTU en volgt hierin op de voet de ontwikkelingen, zoals het rijksbrede actieplan Open op Orde. Je adviseert bij de invoering van een DMS over de invulling en werkwijzes.

Achtergrond opdracht

Er liggen concrete vraagstukken op het gebied van informatiebeheer waar oplossingen voor gezocht worden. In deze rol krijg jij de kans om oplossingen te bedenken die gebruikers in staat stelt om slim en efficiënt te werken waarbij ze voldoen aan wet- en regelgeving. Jij weet hoe duurzame documentaire informatievoorziening (DIV) ingericht moet worden en hebt kennis van de relevante wetgeving (archiefwet, AVG, WOO). Je kan selectielijsten interpreteren en, waar nodig, aanvullen met relevante data. Je helpt ons met de optimale inrichting van ons nieuwe DMS en adviseert over de beste aanpak.

Functie eisen

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met relevante (overheids)wetgeving: WOO, AVG, Archiefwet etc

Je hebt aantoonbare kennis van recordsmanagement & DIV en kan een voorstel schrijven hoe dit in te richten

Je hebt kennis van Document Management Systemen en kan adviseren over de inrichting op het gebied van recordsmanagement, business rules en autorisatiebeheer

De business analist is een adviseur voor de inrichting van bedrijfsprocessen, de bedrijfsvoering en de daarvoor benodigde informatievoorziening. De business analist analyseert (de behoeften aan) informatie en informatiesystemen, uitgaande van de eisen aan de bedrijfsprocessen en de workflow daarbinnen. In het verlengde daarvan wordt meegewerkt aan het vaststellen en verbeteren van de informatievoorziening in het algemeen en aan specifieke of individuele informatiesystemen om daarmee bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. In het geval van SAFe is de business analist in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het opstellen van de business epics op portfolio niveau. In die hoedanigheid vormt deze rol een belangrijke schakel tussen de bedrijfsvisie en de realisatie van de bedrijfsdoelen die deze visie invullen. Op corporate-, dan wel domeinportfolioniveau, zal de business analist samen met de enterprise architecten een team vormen dat als team zorgdraagt voor het opstellen van epics om zodoende de organisatie van werkvoorraad te voorzien. Het team kan werken als team, maar de kanban-werkwijze past hier ook. In elk geval visualiseren zij de voortgang van alle epics door middel van een fysiek kanbanbord. Voor die epics die de business analist opstelt kan de rol van epic owner worden aangevuld.

Je hebt kennis over selectielijsten, hebt hier mee gewerkt en kan helpen deze te vernieuwen en optimaliseren

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en ervaring in de richting van informatiemanagement / DIV

Je hebt aantoonbare kennis van informatiehuishouding en de daarbij horende onderwerpen als archivering, documenteren, classificeren

Kennis van het rijksbrede actieplan Open op Orde

Ervaring met werken bij de rijksoverheidHeb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 05-06-2023 10:00

Contactpersoon