Informatie manager

  • 36 uur
  • Den Haag
  • 01-02-2023

Opdrachtomschrijving

De informatiemanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

• Het zorgdragen voor een excellente opzet en gebruik van online samenwerkingsruimtes op Sharepoint;

• Verbeterde archivering van documenten in Content Manager en op Sharepoint;

• Coördinatie, en indien nodig de uitvoering, van voorbereidingen van directies op de upgrade van de online samenwerkruimtes naar Sharepoint 2019;

• De coördinatie van AVG- en IB-verplichtingen en richtlijnen;

• De coördinatie van de implementatie van de actieve openbaarmaking van stukken;

• Het ontwikkelen van initiatieven om medewerkers proactief te stimuleren tot efficiënt en effectief gebruik van beschikbare IVC middelen;

• De vertaling van IT-projecten binnen BZ naar de werkpraktijk van collega’s bij de directies en de coördinatie van mogelijke eisen en gevolgen;

• Het maximaal ondersteunen van medewerkers in hun gebruik van IT-middelen;

• Signaleren en uitwerken van mogelijkheden om met digitale middelen werkprocessen efficiënter te maken;

• Verbeteren van de digitale samenwerking met partijen binnen (posten) en buiten BZ.

• Deelname namens de directies aan BZ-bredere overlegstructuren over IT, kennismanagement, archivering, etc.;

• Ondersteuning van beleidsprocessen (zoals uitvoering van WOO-verzoeken), speciale gelegenheden en crises.

De informatiemanager stelt zo nodig projectplannen op, coördineert multidisciplinaire en complexe projecten en draagt zorg voor de aansturing van de projectuitvoering. Ook stelt de informatiemanager plannen, adviezen en rapportages op betreffende bestaande IVC-voorzieningen en vertaalt vastgesteld BZbeleid naar directie specifieke toepassingen of adviezen. De informatiemanager is coördinator, aanjager en ondersteuner voor alle IVC-activiteiten van de directie en verantwoordelijk voor de (gedegen en veilige) uitvoering van IVC-activiteiten waaronder digitalisering en digitale communicatie.

Achtergrond opdracht

Master bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar werk-, denk- en kennisniveau.

Kennis van en ervaring met Organisatie en bestuur/Interne zaken/ICT

Kennis van en ervaring met Organisatie en bestuur/Interne zaken/Projectmanagement

Functie wensen

Een zelfstandige innovatieve denker en doener die haar/zijn vernieuwende visies en adviezen goed kan onderbouwen en presenteren om ze vervolgens in teamverband om te zetten in concrete realistische projecten en activiteiten. Een adviseur die met gedegen kennis van het werkveld van de BZ-beleidsdirecties DIE en DEU en ICE kan optreden als vertaler van beleidsdoelstellingen naar informatieverwerkende en/of automatiseringsactiviteiten en daartoe op alle niveaus goed kan samenwerken. Een doener als het gaat om het realiseren (van A tot Z) van complexe projecten. Vaardig in het doorgronden en analyseren van bedrijfsprocessen en trekken van veranderingstrajecten (projectmanagement). Kan de DEU/DIE/ICE werkwijze, wensen en ambities op het gebied van informatievoorziening en communicatie (IVC)intern en extern uitdragen. Kennis van en ervaring met IVC processen van groot belang. Zo ook ervaring als adviseur. Affiniteit met (Europees) buitenlandbeleid is een pre.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 20-01-2023 11:00

Contactpersoon