GII TV Defensiepas

  • 38 uur
  • Maasland
  • 01-04-2024
  • 12 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een GII TV Defensiepas

Opdrachtomschrijving

Technisch Verantwoordelijke werkzaamheden behorende bij aandachtsgebied Defensiepas PKI en contactloze toepassingen.
De sectie Beveiliging maakt onderdeel uit van de afdeling GIT&Infra. De primaire doelstelling van GIT & Infra is het exploiteren van
de Defensie Infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden
aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt.

De functie kent de volgende taken:
1. Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwsteen zo nodig in samenwerking met andere
bouwstenen en leveranciers.
2. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwsteen.
3. Stelt technische impact analyses op.
4. Ontwikkelt indien nodig bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-
architecturen en infrastructuren.
5. Coacht de Senior Ontwerper(s).
6. Coordineert de werkzaamheden van de (Senior) ontwerpers binnen de Productieclusters.
7. Geeft leiding aan (technische) wijzigingen binnen de Productieclusters.

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging (BEV) van de afdeling JIVC/Generieke IT & Infra.

Functie eisen

eCF3 Senior Professional /Manager - Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante ICT-Technologie en -specificaties
te definieren, die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten,
toepassingen of infrastructuurverbeteringen.
eCF3 Senior Professional /Manager - Analiseren, Beïnvloeden, Communiceren, Conceptueel denken, Initiatief, Samenwerken,
Verantwoordelijkheid, Visie

D.03 Opleiding en training - Kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding.
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement - Kandidaat heeft aantoonbare kennis van security en compliance, om
beveiligingpraktijken en nalevingsvereisten op de on premise cloud te kunnen
toepassen, ten aanzien van onder andere netwerksegmentatie, acl's en het mitigeren
van kwetsbaarheden in de virtuele infrastructuur.

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als ontwerper of IT architect. - 3 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur/manager. - 1 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het security domein. - 3 jaar
Kennis van, en ervaring met, smartcards (contactchip en contactloze technologie) en Public Key Infrastructure. - 1 jaar

Functie wensen

Kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van SIEM, Microsoft architectuur (m.n. Active Directory), Linux, netwerken, netwerk
koppelingen en cloud technieken zoals containerization en kubernetes evenals begrippen als DevOps en CI/CD.
Kandidaat kan bij voorkeur bijdragen om het geautomatiseerd beheer van de virtuele infrastructuur te verbeteren.
Kennis van en ervaring met audits en/of certificeringen
Kennis en ervaring met Rijkspas-normenkader

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon

Roy Rebergen

Recruiter