Functioneel Tester

  • 36 uur
  • Den Haag | Utrecht
  • 01-12-2022

Opdrachtomschrijving

In het kader van de versterkte handhaving mest (VHS) is het programma rVDM(Realtime Vervoersdocument Dierlijke Meststoffen) opnieuw ingericht. Er zijn al veel functionaliteit is reeds opgeleverd voor de funcxtionele acceptatie en de ketentest. In het Mastertestplan zijn de verschillende testsoorten zoals SIT, FAT, KT, performance en beveiligingstesten worden opgenomen. Hierdoor is vastgelegd hoe en wanneer de verschillende testen gepland zijn, wat de samenhang tussen de verschillende onderdelen is en wat de daarbij behorende randvoorwaarden zijn. Op basis van de requirements per vervoer, worden de bijbehorende FAT en Keten testgevallen gespecificeerd en uitgevoerd. Voor het uitvoeren en het eventueel aanpassen van de testgevallen zijn we op zoek naar de uitbreiding van onze testteam met een tester.Profielcompetenties van de tester: Ervaring als functioneel tester waarbij de tester in staat is te schakelen tussen de verschillende niveaus die in de keten een rol spelen waarbij de nadruk ligt op de rol van de eindgebruiker. De tester moet in staat zijn met behulp van technische hulpmiddelen de functionele eisen vanuit deze rol te kunnen testen en hierover te kunnen rapporteren. De tester heeft ervaring met de verschillende testsoorten. De tester stemt af met de testcoordinatoren en testmanager die rapporteert aan de programmamanager rVDM.De Profieleisen van de Tester zijn: - Samen met de testco├Ârdinatoren per testronde de verdeling van de testgevallen over de testers maken.- Focus op testprocessen binnen omgeving - In staat om verschillende soorten testen te faciliteren- bewaken en rapporteren over de voortgang en bevindingen- Verzamelen/consolideren/duiden van zowel de onderdelen die zijn getest, inclusief meedenken in het analyseren van de bevindingen om te komen tot een oplossing.- Gebruiken van de ter beschikking gestelde tooling (o.a. SOPUI en mogelijk andere reeds in gebruik zijnde hulpmiddelen) - leveren van input tbv de voortgangsrapportage Verbijzondering kennis en vaardigheden bij het profiel: Recente en meerjarige ervaring met testteams in dynamische projectomgevingen en in complexe applicatielandschappenRuime ervaring met het uitvoeren van (functionele) testen in een complexe context.Ervaring met c.q. affiniteit met het inrichten / vormgeven van geautomatiseerd testen.Bewezen ervaring als teambuilder en in staat testteams te co├Ârdineren en mee samen te werken.Pre:Kennis van en ervaring met het werken in agile scrum teams

Functie eisen

Je hebt een afgerond opleiding, minimaal op HBO niveau, in de richting Informatica of vergelijkbaar

ervaring als functioneeltester in het domein van de eindgebruiker

ervaring in complexe projectorganisaties, bij voorkeur bij een overheid

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon