Full-stack Software Developer - STAC@K

  • 36 uur
  • Den Haag
  • 01-08-2024
  • 8 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Full-stack Software Developer - STAC@K

Opdrachtomschrijving

Rol full-stack software developer:

Als full-stack software developer ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Dit geldt zowel voor de front- als voor de backend.

De Koninklijke Marechaussee wil de komende periode op decentraal (intern KMar) software gaan ontwikkelen. Hiervoor zoeken wij een full-stack software developer die samen met de Marechaussee oplossingen kan gaan ontwikkelen voor een could-native infrastructuur. Op dit moment werkt Defensie, maar ook de Koninklijke Marechaussee nog niet breed met cloudoplossingen, deze opdracht biedt daarom de unieke kans om mee te werken aan de cloudadoptie van de Marechaussee.

De te ontwikkelen oplossingen zullen zich richten op bedrijfsvcoeringsondersteuning en procesoptimalisatie. Hierbij kan gedacht worden aan een registratieve applicatie, een vertaalapp of een interactief dashboard. Daarnaast kunnen oplossingen ook raakvlak hebben met de nieuwste technologieen zoals Artificial Intelligence en robotica.

Door het nieuwe karakter van decentrale ontwikkeling, zoekt de KMar iemand met voldoende ervaring zodat hij/zij mee kan denken over de
architectuur en de werkwijze van dit decentrale team.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Complex Bezuidenhoutseweg, Den Haag, maar werkzaamheden
(bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere (KMar) locaties plaatsvinden.

Achtergrond opdracht

Als full-stack software developer maak je deel uit van het STAC@K-team (Software, Tooling and Collaboration @ KMar). Dit kleinschalige multidisciplinaire DevOpsteam zorgt voor de realisatie van kleine tot middelmatig grote toepassingen op afdelings-/brigadeniveau. Hiervoor gebruiken zij verschillende platformen, te denken aan: (public) Cloud, SharePoint, RPA, Low Code en High code. De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.
Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage
op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en
informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel. De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. 

Functie eisen

- De kandidaat heeft uitgebreide kennis en ervaring in de rol van Developer is in staat om Junior developers te begeleiden.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met scrum/agile werken.
- Kandidaat heeft gewerkt in een multidisciplinair team van business stakeholders, projectleider, IT collega’s en architect
 - Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met grafisch design en/of interaction design

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van full-stack software developer - 2 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met tenminste 1 relationele database (dat zou PostgreSQL, MSSQL, MYSQL, MariaDB of iets dergelijks) en één niet-relationele database (CosmosDB, Neo4J, MongoDB of iets dergelijks) - 2 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met in ieder geval een van de volgende frontendtalen: HTML, Javascritp en CSS - 2 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met in ieder geval een van de volgende backendtaal: Python - 2 jaar

Functie wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met 1 full-stack JS Framework (bijv. Vue.JS, React of Angular).
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met ontwikkeling binnen Microsoft Azure (specifiek Azure Functions, - Kubernetes Service, -
Web app, - OpenAI, - DevOps, - storage).
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Docker.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Red Hat Openshift.

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon