Business Intelligence Competence Center Specialist

  • 32 uur
  • Huis ter Heide
  • 01-12-2023
  • 13 maanden

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een Business Intelligence Competence Center Specialist

Opdrachtomschrijving

• Het bouwen van dashboards en standaard rapportages met gebruikmaking van visualisatietechniek van QlikSense en Nprinting.
• Ontwikkelen en onderhouden van QlikSense laadscripts in SQL en de Qlik scripttaal.
• Inrichten van streams, tasks en security rules in Qlik Management Console (QMC).
• Het vertalen een klantvraag naar een datamodel en een dashboard of standaard rapportage.
• Ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en denkt mee over
mogelijke verbeteringen.
• Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten.
• Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig
geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata.
• Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product.
• Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers.
• Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten.
• Adviseren en doorontwikkelen van een connected architectuurvisie (domeinarchitectuur) op informatievoorziening. Het doel is verschillende type
informatieomgevingen op te zetten voor verschillende doeleinden en met verschillende kenmerken, waarbij wel synergie plaatsvindt tussen deze
omgevingen en elkaar kunnen versterken;
• Adviseren en doorontwikkelen van een solution architectuur conform DWH-standaards voor de verschillende informatieomgevingen o.a. ‘big-data’,
ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen (DWH) die aansluiten op Defensie- en waar mogelijk op V&J-standaarden;
• Adviseren en bewaken van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen;
• Sturen en bewaken van de samenhang tussen de solutions (DWH en Advanced Data Science) als wel samenhang binnen de solutions;
• Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele
proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases;
• Adviseren over het opzetten van een Master Data Omgeving ten behoeve van eenduidig gebruik van gegevens uit de verschillende
informatieomgevingen;

Achtergrond opdracht

De Business Intelligence Competence Center specialist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving
ten behoeve van data analyses en (Geografische) visualisatie . In eerste instantie zal hij/zij starten met ondersteuning bij het maken van
visaluaties. Hij/zij vertaalt een klantvraag naar een datamodel en informatieproduct . Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master-
en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar
vakgebied. De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij
specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Business Intelligence Competence Center specialist bij het bouwen van nieuwe data
modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Business
Intelligence Competence Center specialist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast het ondersteunt
hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens
het ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en mee denken met
mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te uit te (laten) voeren. Kent de nieuwste mogelijkheden en toepassingen van
BI/informatievoorziening en dataopslag en -verwerking. Adviseert richting JIVC en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en
functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen
en processen. Hoe kan de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement implementeren in de organisatie ten behoeve van
de transitie naar een informatie gestuurde organisatie. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende solution
architecturen en het bewaken conform KMar-standaarden voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere ‘big-data’,
ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen.

Functie eisen

Kandidaat is minimaal in bezit van een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatievoorziening en/of Data Science (diploma).
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Qlik Sense.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyse in een business intelligence omgeving.
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring met tools als Informatica PowerCenter.
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het formuleren van requirements en het beschrijven van user stories en use cases.
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met het analyseren van databases en datasets en het maken van de vertaling naar de gewenste informatieproducten.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën).

Functie wensen

Kandidaat heeft bij vookeur ervaring met Business Intelligence Competence Centra (BICC's)
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met WPG
Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van certificaten m.b.t. Datawarehousing en visualisatietooling
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SQL, N-printing en Geo oplossingen binnen Qlik Sense
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met politie achtergronden m.b.t. architectuur en ontwikkelingen (bv BVI, CDM, NIM)

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersoon