agile leader directie

 • 36 uur
 • Den Haag
 • 04-08-2022

Opdrachtomschrijving

Wij zoeken een agile Expert die de Directie kan begeleiden en faciliteren in de aanloop naar de agile transformatie. Een organisatie talent met ervaring op directie niveau en een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Om veranderstrategieën, gevolgen en overwegingen van Agile denken en doen samen met Directie en I-Raadleden te doorleven en op basis daarvan te komen tot een veranderstrategie. Die mensen kan inspireren en motiveren met gevoel voor verhoudingen. Die bewezen kennis heeft van Agile/Scrum aanpak, LSS, LESS/Safe en ervaring en andere inzichten van andere grote transformaties (3000+) meebrengt. Die ons stapsgewijs binnen de context van RVO en de afstemming met DICTU begeleidt naar een veranderstrategie zonder een 'blauwdruk benadering". Je gaat met de directie en stakeholders aan de slag en bespreekt welke visie, strategie en veranderingen er mogelijk zijn.

Achtergrond opdracht

Vorig jaar heeft RVO haar informatievoorzieningsketens doorgelicht. Dit heeft geleid tot een Adviesrapport waarin een aantal vervolgstappen worden voorgesteld. Deze hebben betrekking op de afstemming van de planning binnen en tussen IV-ketens, de vereenvoudiging van de administratieve en financiële inrichting en het stroomlijnen van rolbeschrijvingen. Daarnaast is de ambitie om meer samenhang te creëren tussen portfoliomanagement en de operatie en wordt ingezet op kennisdeling en verbreding tussen ketens, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van 'automatisering van de automatisering'. RVO staat nu aan de vooravond van de transitie naar Agile en de Directie wil een veranderstrategie waarin bovenstaande tot uiting komt en in lijn met de RVO strategie 2025 is.

Functie eisen

 • Relevante certificaten op professioneel niveau
 • Relevante certificaten op professioneel niveau
 • Leading SAFe, lean leadership
 • Lean agile portfolio management
 • Manamement succesvol programmes of managing succesfull transition
 • (Agile) Coaching > relevante certificaten op professioneel niveau
 • Portfoliomanagement Iv > relevante certificaten op professioneel niveau
 • Management Informatievoorziening > relevante certificaten op professioneel niveau
 • Ruime ervaring met het begeleiden van organisaties naar nieuwe werkwijzen o.b.v. Agile/DevOps (8 jaar)
 • Bedrijfskundige opleiding WO
 • Ervaring met werken binnen context rijksoverheid (5000+ organisaties) (5 jaar)
 • Ervaring vanuit de business, bedrijfsprocessen perspectief. Kijk op IV vanuit de business (ketens en waardestromen)

Functie wensen

Scaled Agile Framework, Scaled Agile / SAFe Agilist certified, Leading Safe, Lean Leadership, Lean Agile Portfolio Management

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 27-07-2022 10:00