Adviseur Riscicomanagement

 • 36 uur
 • Den Haag
 • 10-06-2024
 • 7 maanden

Voor onze klant het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wij op zoek naar een Adviseur Riscicomanagement 

Opdrachtomschrijving

Omschrijving taken:
Het, ter realisering van de I-strategie, mede ontwikkelen en onderhouden van het complex van
beheersingsinstrumenten ten aanzien van Risicomanagement bij BZ; Daarbinnen o.a.:
• De verslaglegging van dreigings-, risico- en (privacy-)impactanalyses, moet na een periode van
verslaglegging in staat zijn om zelfstandig dergelijke trajecten te organiseren
• Het adviseren t.a.v. risicomanagement bij majeure IV-ontwikkelingen en -projecten
• Het periodiek opstellen van rapportages over risicomanagement t.b.v. dienstonderdelen en de
departementsleiding
• Het begeleiden van uitvoeringsplannen t.b.v. de risicomanagement bij de dienstonderdelen van
BZ
• Het mede ontwikkelen en evalueren van departementaal beleid en normenkaders op het gebied
van informatievoorziening en communicatie (IV) op het aspectgebied risicomanagement
• Het, vanuit regieperspectief, adviseren over risicomanagement vraagstukken bij strategische
beleids- en innovatietrajecten op IV-gebied in samenwerking met andere IV-medewerkers en de
dienstonderdelen van BZ
• Het mede adviseren over desbetreffende risicomanagement onderwerpen t.b.v. de deelname van
de CIO en overige leden van de departementsleiding aan departementale, interdepartementale en
internationale overlegfora op IV-gebied
• Proactief werken aan optimalisatie van de risicomanagement processen bij BZ.
• Monitoring van de voortgang van risicomanagement en privacy trajecten
• Het mede opstellen van een status overzicht over de risicomanagement voortgang en dit actief
beheren en hierover kunnen rapporteren
• Het abstractieniveau is conceptueel en logisch
OMSCHRIJVING RESULTAATGEBIEDEN:
• Concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen en rapporten
• Toekomstgerichte realistische adviezen en beleidsvoorstellen vanuit een integraal IV-perspectief
• Tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie aan het management
(voortgangsrapportages, planningen, etc.)

Achtergrond opdracht

Taken en resultaatgebieden: De adviseur is lid van het Information Security Centre binnen de directie IDI en werkt mee aan een zo
optimaal mogelijk beveiligingsniveau van zowel de directies op het ministerie in Den Haag alsmede de
posten in de wereld door middel van het uitvoeren van risicomanagement trajecten en het verbeteren
van de processen hieromtrent.
De adviseur is in staat om zowel op macroniveau (SG, pSG) en microniveau (directie, RSO, post) te
opereren.

Algemeen:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de
Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ
steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente
vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld. 

Directieonderdeel: Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is
verantwoordelijk voor de I(CT)-
voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als
overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.
IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal
professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het
wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale
samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-
professional.
De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het
hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en
ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement,
Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de
clusterhoofden en de business controller.
IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar
leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden
samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en
interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.

Functie eisen

 • Aantoonbare kennis van de actuele wet- en regelgeving en inzichten in het vakgebied t.a.v.
  risicomanagement en Compliance (modellen, methoden en technieken).
 • Minimaal HBO werk en denkniveau.
 • Min. 3 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van risicomanagement,
  informatiebeveiliging en Compliance
 • Goede actuele en brede kennis van beleid, programma’s en besturingsstructuur van de
  rijksoverheid op het gebied van Algemene en Bijzondere Informatiebeveiliging

Functie wensen

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, aantoonbaar met bijv.
geschreven artikelen, rapporten, beleidsteksten, gerelateerd aan risicomanagement en compliance
Certificering CISSP/CISM/CISA is een pré

Algemene actuele kennis van het vakgebied informatievoorziening en communicatie.

Sterke beïnvloedings- en adviesvaardigheden
Aantoonbare coördinerende en gespreksvaardigheden
• Planmatig, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken
• Kennis van en ervaring met het functioneren van de nationale en internationale overheid
(bestuurlijk/strategisch inzicht
Een afspraak is afspraak mentaliteit
• Een dienstbare instelling

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 28-05-2024 10:00

Contactpersoon

Roy Rebergen

Recruiter