Adviserend Coördinator IV

  • 36 uur
  • Den Haag
  • 26-02-2024
  • 12 maanden

Voor onze klant ministerie van Infrastructuur (Rijkswaterstaat) zijn wij op zoek naar een Adviserend Coördinator IV.

Opdrachtomschrijving

Project advies en technische IV sturing t.b.v. 2 projecten te weten:

Tijdelijk Tolvrij en een deelproject van SPIN te weten:

Brondata

- Uitvoering en technische coördinatie deelproject SPIN. Reviewen van technische IV documenten. Technische IV richting bepalen voor het deelproject.

Stakeholdermanagement

- Opleveren restpunten Tijdelijk Tolvrij zoals (maar niet uitputtend) het opstellen van de beheerdocumentatie en het maken en vastleggen van serviceafspraken (SLA, DAP, OLA)

- Voorbereiden, opstellen plan en uitvoeren van de ketentest Tijdelijk Tolvrij.

Achtergrond opdracht

Tijdelijk Tolvrij

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor twee aanlegprojecten besloten dat een deel van de financiering voortkomt uit tolheffing. Deze projecten zijn de realisatie van de A24 Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20 bij Rotterdam (BBV) en de verlenging en verbreding van de A15 en A12 bij Arnhem (ViA15).

De kaders voor tolheffing zijn verwoord in de Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH). Het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMo) heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) benoemd tot Tolheffer en Rijkswaterstaat (RWS) opdracht gegeven een aantal wegbeheerderstaken te realiseren die voorwaardelijk zijn voor TTH.

Eén van deze taken is het uitvoeren van een vrijstelling van tolheffing bij calamiteiten die voldoen aan de criteria van een nog op te stellen Ministeriele Regeling.

SPIN

Het Systeem voor Planning en Informatie Nederland (SPIN) stelt gebruikers in staat informatie over uit te voeren wegwerkzaamheden in te voeren, benodigde controles uit te voeren, goedkeuringsmomenten vast te leggen en data te presenteren. SPIN ondersteunt hoofdzakelijk de processen uit het primaire proces Verkeersmanagement hoofdwegennet.

Het proces Verkeersmanagement hoofdwegennet (VM HWN) betreft de Rijkswegen van Nederland (hoofdwegennet).

Functie eisen

  • Kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met informatieanalyse bij complexe projecten met een zeer divers stakeholderveld
  • Kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met beoordelen van IV architectuur
  • Kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met het leiden van complexe projecten. Bij voorkeur bij de overheid
  • Kandidaat heeft meer dan 3 jaar ervaring met gegevensmanagement
  • 5 jaar ervaring in het verkeersmanagement domein

Competenties:

Analytisch sterk

Structuur aanbrengen

Omgaan met onzekerheid en onduidelijkheid

Adviseren in woord en schrift

Functie wensen

Kennis van RWS CIV & RWS VWM

Kennis van Prince2

Kennis van tolsystemen en planningssystemen

Kennis van verkeersmanagement in het algemeen

Heb je interesse?

Reageer dan via onderstaand formulier of neem contact op met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Reageer voor 06-02-2024 11:00

Contactpersoon